Szkolenie ogólnostrzeleckie

Do drużyn strzeleckich kierowani są wyłącznie osoby, które ukończły szkolenie unitarne i złożyły Przyrzeczenie Strzeleckie. Każdy strzelec na pierwszy okres szkolenia trafia pod bezpośrednią opiekę starszego kolegi, który pełni funkcję jego partnera i przełożonego. Szkolenie to obejmuje:

  • Taktyka – procedury, działania i zasady dowodzenia do poziomu d-cy drużyny. Teren leśny i miasto.
  • Topografia – Mapy, podstawowe zastosowanie azymutu, sporządzanie szkiców i planów
  • Szkolenie strzeleckie – Strzelanie dynamiczne z kbk AK/AKMS, broni krótkiej. Budowa i działanie.
  • Znajomość sprzętu i wyposażenia – wyposażenie osobiste, drużyny i plutonu
  • Techniki saperskie i minerskie – podstawowe typy ukryć, dostępne typy min, wybór miejsc do minowania
  • Survival – ognisko, typy ukryć i schronień, budowa bazy – wybór miejsca, etapy. Techniki ratunkowe. Staż survivalowy – min 6 nocy w tym 2 na śniegu. 1 samotna noc w warunkach zimowych
  • Szkolenie medyczne – podstawy ratownictwa pola walki i ratownictwa medycznego
  • Walka wręcz
  • Rozwój fizyczny
  • Techniki przemieszczania się w trudnym terenie.

Strzelcy po ukończeniu szkolenia unitarnego mają ponadto możliwość uczestniczenia w licznych kursach organizowanych przez Komendę Główną, na przykład w kursach Ratownictwa Pola Walki (CLS), działań nieregularnych w terenach górskich i wielu innych.