plus minus gleich

Pistolet P-94 Wist

Na początku lat 1990. zdecydowano się zrezygnować z P-83 oraz odejść od naboju Makarowa i na jego miejsce przyjąć nowoczesny pistolet zasilany nabojem 9 mm Parabellum. Zgodnie z obowiązującymi trendami broń miała być lekka (co wymuszało odpowiednią konstrukcję szkieletu) oraz charakteryzować się pojemnym magazynkiem. W 1992 rozpoczęto program Piryt, a opracowane dla niego ZTT określały, że nowy pistolet powinien mieć masę własną nie przekraczającą 0,8 kg, wskaźnik załadowania, wewnętrzną blokadę iglicy, duże i wyraźne przyrządy celownicze oraz minimalną pojemność magazynka wynoszącą 15 naboi.


Do konkursu stanęły radomskie Zakłady Mechaniczne Łucznik oraz Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia z Zielonki (wsparty później przez łódzką firmę Prexer). Aby sprostać ZTT, szkielet broni musiał być wykonany z tworzyw sztucznych (WITU rozwijało wcześniej takie konstrukcje) lub z lekkich metali (późniejszy MAG-98 miał szkielet z prasowanego aluminium). W 1996 przeprowadzono badania partii próbnych, przy czym już na wstępie odrzucono broń promowaną przez radomski zakład, MAG-95. Powodem były naruszenia założeń, masa własna była za duża (wynosiła 1,1 kg), poza tym pistolet nie posiadał wskaźnika obecności naboju w komorze. Druga broń, WIST, pomyślnie przeszła testy, a pierwsze jej modele znalazły się w wojsku w 1997. 23 marca 1999 broń przyjęto do uzbrojenia pod nazwą 9-mm pistolet wz.94 WIST (WIST-94 oraz WIST-94L zaopatrzony w integralny wskaźnik laserowy).


Niestety, dotychczasowy przebieg służby (zwłaszcza podczas misji w Afganistanie), wykazał pewne mankamenty broni. Wynikają one po części ze stosowanej amunicji, dostosowanej do 9-mm pistoletów maszynowych P-84P (mających twardszą spłonkę), przyjętych założeń dotyczących sposobu rozkładania broni (jest ono żmudne i dosyć skomplikowane, wszystko po to, aby nie dało się rozłożyć broni z nabojem w komorze), braku odpowiednich kabur (przez co następuje przypadkowe wypinanie się magazynka podczas noszenia) oraz... odpowiedniej instrukcji. Wszystko to spowodowało wycofanie pistoletu z wyposażenia żołnierzy jadących do Iraku i zastąpienie go 9-mm pw wz.83.

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE PISTOLETÓW

Kaliber - 9 mm
Amunicja - 9x19 mm Para
Masa pistoletu WIST 94 z pustym magazynkiem - 740 g
Masa pistoletu WIST 94L z pustym magazynkiem - 770 g
Gabaryty (długość, wysokość, szerokość) - 190x135x33 mm
Pojemność magazynka - 16 naboi
Prędkość początkowa pocisku pełnopłaszczowego o masie 8 g - 360 m/s
Energia wylotowa pocisku - 518 J
Masa naboju z pociskiem - 12 g
Masa pustego magazynka - 75 g
Długość linii celowniczej - 171 mm
Długość lufy - 114 mm
Profil przewodu lufy poligonalny, prawoskrętny o skoku - 252 mm
Siła spustu - 30 N
Celność w odległości 25 m mierzona odległością ŚPT do PK max 50 mm
Skupienie pocisków w odległości 25 m mierzone promieniem koła obejmującego 100% przestrzelin max 75 mm
Moc modułu laserowego ok. 3 mW
Zasilanie modułu laserowego dwie baterie alkaliczne Energizer LR61 1,5V (lub inne o tych samych wymiarach)

Wyposażenie etatowe pistoletów

- futerał półotwarty
- drugi magazynek
- pokrowiec na magazynek
- wycior

ZASADA DZIAŁANIA PISTOLETU

Pistolet wojskowy jest bronią automatyczną samopowtarzalną. Przeładowanie pistoletu (przygotowanie kolejnego strzału) następuje automatycznie, natomiast ogień można prowadzić tylko strzałami pojedynczymi. Automatyka pistoletu działa na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy. Ryglowanie lufy z zamkiem odbywa się przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Ruch tylnego końca lufy w płaszczyźnie pionowej wynika ze współdziałania krzywki ryglującej (znajdującej się w brodzie lufy) z osią główną umieszczoną we wkładce sterującej. Rolę rygli lufy spełniają dwa występy pierścieniowe, znajdujące się na górnej części lufy, współpracujące z poprzecznymi wyżłobieniami w wewnętrznej, górnej powierzchni zamka. Przednia płaszczyzna krzywki ryglującej w brodzie lufy, podczas ruchu zespołu lufa - zamek do tyłu, powoduje obniżenie tylnej części lufy odryglowując broń. Podczas ruchu zespołu lufa - zamek do przodu, górna i tylna płaszczyzna krzywki ryglującej powoduje unoszenie lufy, wprowadza jej występy ryglowe w gniazda ryglowe zamka, powodując zaryglowanie broni.

Napinanie iglicy odbywa się w dwóch etapach

- pierwszy etap - częściowe napinanie iglicy jest realizowane przy każdorazowym przeładowaniu broni (przy ruchu zamka w tylne, a następnie w przednie położenie),
- drugi etap - pełne napięcie iglicy oraz jej odbezpieczenie i zwolnienie następuje podczas ściągania spustu.

W pistolecie nie załadowanym (bez naboju w komorze nabojowej i pustym magazynku), przy wstępnym napięciu mechanizmu spustowego, zaczep szyny spustowej zazębiony jest z zaczepem iglicy - sprężyna iglicy jest wstępnie napięta, a szyna spustowa wraz ze spustem zajmuje przednie położenie. Prowadnice tylne szyny spustowej są umiejscowione w gniazdach zabezpieczających wkładki tylnej, język spustowy jest zablokowany względem osi obrotu korpusu spustu, przerywacz ognia (integralna część wkładki tylnej) znajduje się w położeniu swobodnym. Otwór iglicy w zamku jest zablokowany przez automatyczną blokadę iglicy.


Kolejne położenie mechanizmu spustowego (przy ruchu języka spustowego do tyłu):

- pierwszy etap - zostaje odblokowany korpus spustu, umożliwiając ruch szyny spustowej do tyłu,
- drugi etap - prowadnice szyny spustowej zostają wyprowadzone z gniazd zabezpieczających wkładki tylnej,
- trzeci etap - odblokowany zostaje otwór iglicy w zamku poprzez wyłączenie automatycznej blokady iglicy.

Pistolet jest całkowicie odbezpieczony. Podczas dalszego ruchu spustu do tyłu, na skutek oddziaływania główki szyny spustowej na krzywkę przerywacza ognia, zostaje obniżony zaczep szyny spustowej powodując zwolnienie iglicy. Szyna spustowa ze spustem znajdują się w tylnym położeniu. W pistolecie załadowanym, po wprowadzeniu naboju do komory nabojowej, mechanizm spustowy jest automatycznie w stanie napięcia:

- spust, pod działaniem iglicy, zajmuje przednie położenie,
- włączona zostaje blokada iglicy,
- prowadnice szyny spustowej wchodzą w gniazda zabezpieczające (umiejscowione w bocznych ściankach wkładki tylnej) uniemożliwiając rozłączenie się zaczepu szyny spustowej z zaczepem iglicy,
- język spustowy blokuje korpus spustu.

Pistolet jest zabezpieczony i gotowy do oddania strzału.


W pistolecie załadowanym (nabój w komorze nabojowej lufy) kryza łuski naboju powoduje wysunięcie wskaźnika naboju o ok. 1,5 mm ponad górną powierzchnię zamka - pozwala to użytkownikowi (wizualnie i przez dotyk) ocenić stan załadowania pistoletu. Zespół automatycznej blokady iglicy utrzymywany jest w zamku za pomocą wyciągu i działa poprzez blokowanie otworu iglicy w zamku, a tym samym uniemożliwia wystawanie grota iglicy ponad powierzchnię czółka zamka. Odblokowanie drożności otworu iglicy w zamku jest możliwe tylko po całkowitym zaryglowaniu broni i ściągnięciu spustu. W wyniku ściągania spustu, przedni występ szyny spustowej przesuwając się do tyłu unosi się jednocześnie wciskając blokadę iglicy, natomiast tylna część szyny spustowej, współpracując z przerywaczem ognia powoduje zwolnienie iglicy, która pod wpływem napiętej sprężyny przemieszcza się do przodu, uderza w spłonkę naboju i powoduje strzał.


ZABEZPIECZENIE PISTOLETU


Automatyczna blokada iglicy oraz pozostałe zabezpieczenie pistoletu nie przewidują jego zabezpieczenia przed nie zamierzonym i nie przewidzianym naciśnięciem na język spustowy. Każde pełne ściągnięcie języka spustowego w przypadku pistoletu z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej (odblokowanie automatycznej blokady iglicy) powoduje strzał. Pistolet jest całkowicie bezpieczny przy upadkach z nabojem w komorze nabojowej, pewnie zabezpieczony przed przypadkowym i przedwczesnym strzałem, a jednocześnie zawsze gotowy do natychmiastowego oddania strzału. Niemożliwe jest oddanie strzału z broni bez całkowitego zaryglowania lufy i całkowitego zwolnienia nacisku na język spustowy. Zwolnienie nacisku na język spustowy umożliwia powrót przerywacza ognia do pierwotnego położenia, zabezpieczającego dodatkowo pistolet przed przedwczesnym strzałem oraz umożliwia prowadzenie jedynie ognia pojedynczego.


PODSTAWOWE CZĘŚCI I ZESPOŁY PISTOLETÓW


Zmontowany szkielet WIST 94:
1 - szkielet;
2 - mechanizm spustowy;
3 - zaczep zamka;
4 - zatrzask magazynka;
5 - okładka lewa;
6 - oś wkładki tylnej;
7 - zaczep szyny spustowej (integralna część szyny spustowej)


Mechanizm spustowy:
1 - wkładka sterująca;
2 - oś główna;
3 – szyna spustowa;
4 - wkładka tylna;
5 - korpus spustu;
6 - język spustowy;
7 - oś szyny spustowej;
8 - oś spustu;
9 – wyrzutnik;
10 - przerywacz ognia (integralne części wkładki tylnej)


Zmontowany szkielet pistoletu WIST 94L:
1 - moduł laserowy;
2 - włącznik celownika laserowego;
3 - ucho;
4 - zaślepka z nakrętką M3,5;
5 - sprężyna;
6 - baterie zasilające


Lufa:
1 - występy ryglowe;
2 - wślizg naboju;
3 - krzywka ryglująca


Zamek całkowicie rozłożony:
1 - zamek;
2 - zespół iglicy;
3 - wkrętka;
4 - sprężyna wskaźnika naboju;
5 - wskaźnik naboju;
6 - szczerbinka;
7 - zastawka;
8 - sprężyna blokady;
9 - blokada iglicy;
10 - wyciąg;
11 - grot iglicy; 
12 - zaczep iglicy (integralne części iglicy)


Zespół sprężyny powrotnej:
1 - sprężyna powrotna;
2 – żerdź


Zespół magazynka:
1 - pudełko magazynka;
2 - donośnik;
3 – sprężyna magazynka;
4 – denko


Wycior:
1 - otwór do mocowania czyściwa;
2 - trzpień do wysuwania zastawki

Częściowe rozkładanie pistoletu


Pistolet można rozłożyć częściowo bez użycia dodatkowych narzędzi.


W celu rozłożenia pistoletu należy:

- wcisnąć zatrzask magazynka i odłączyć magazynek


- odciągnąć zamek w tylne położenie naciskając kciukiem na zaczep zamka od dołu - zamek zatrzyma się na zaczepie


- wcisnąć z lewej strony pistoletu oś główną


- chwytając palcami za główkę osi głównej wyciągnąć główkę około 5 mm poza obrys zamka


- zwolnić zamek do przedniego położenia przez naciśnięcie zaczepu zamka do dołu.
- zwolnić iglicę poprzez naciśnięcie na spust,
- wyciągnąć oś główną do oporu (dla ułatwienia cofnąć zamek ok. 1 mm)


- przesunąć zamek do przodu i odłączyć od szkieletu,
- odłączyć od zamka zespół sprężyny powrotnej i lufęPistolet częściowo rozłożony:
1- zamek kpl.;
2 - lufa;
3 – urządzenie powrotne;
4 - szkielet kpl.;
5 – magazynek

Częściowe rozkładanie i składanie zamka kompletnego pistoletu


Do czyszczenia i konserwacji zamka oraz zespołu iglicy, zamek kompletny należy częściowo rozłożyć:

- paznokciem kciuka odciągnąć o ok. 1 mm prowadnicę iglicy aby zwolnić jej nacisk na zastawkę (należy uważać żeby nie uszkodzić sprężyny powrotnej iglicy),
- włożyć wycior w pogłębienie w zastawce i wyciągnąć ją z prowadnic zamkawysunąć z zamka zespół iglicy,
- wyczyścić i zakonserwować grot i główkę iglicy,
- wsunąć w zamek zespół iglicy
- wsunąć zastawkę w prowadnicę zamka,
- sprawdzić działanie blokady iglicy - przy wystającej blokadzie grot iglicy nie może wystawać ponad czółko zamka,
- po wciśnięciu blokady iglicy, zespół iglicy musi się swobodnie przemieszczać do przodu i cofać pod działaniem sprężyny powrotnej iglicy.
- po zwolnieniu nacisku na blokadę iglicy musi ona, pod wpływem sprężyny blokady, wrócić do poprzedniego położenia (smarować po każdym strzelaniu)


Wyciąganie zastawki z prowadnic zamka;
1- zastawka;
2 - zaczep iglicy;
3 - sprężyna powrotna iglicy

Rozkładanie i składanie magazynka

Do przeglądu, czyszczenia i konserwacji magazynek należy rozłożyć:
- przez szczelinę w denku magazynka nacisnąć wyciorem sprężynę magazynka,
- kciukiem drugiej ręki zsunąć denko magazynka z pudełka magazynka (uważać żeby ściśnięta sprężyna magazynka nie „wystrzeliła”),
- wyjąć z pudełka magazynka sprężynę magazynka i donośnik,
- po przeglądzie, czyszczeniu i konserwacji składać magazynek w odwrotnej kolejności.

Składanie pistoletu częściowo rozłożonego.

Kolejność czynności podczas składania częściowo rozłożonej broni przebiega w odwrotnej kolejności do częściowego rozkładania i jest następująca:
- dołączyć do zamka lufę i ustawić ją w położeniu zaryglowania,
- dołączyć do zamka urządzenie powrotne,
- wsunąć zamek na prowadnice szkieletu w położenie umożliwiające wepchnięcie osi głównej w gniazdo wewnętrzne krzywki lufy,
- wsunąć oś główną do oporu,
- odciągnąć zamek do tyłu i zatrzymać go na zaczepie,
- wsunąć główkę osi głównej w gniazdo wkładki sterującej,
- zwolnić zamek w przednie położenie naciskając ku dołowi zaczep zamka,
- zwolnić iglicę poprzez naciśnięcie na spust,
- sprawdzić prawidłowość złożenia i współdziałanie części przez przeładowanie pistoletu i ściągnięcie spustu do oporu,
- dołączyć magazynek.


Części i zespoły pistoletu WIST 94
1 – Lufa
2 – Zamek
3 – Wskaźnik naboju
4 – Sprężyna wskaźnika naboju
5 – Wkrętka
6 – Sprężyna blokady
7 – Blokada iglicy
8 – Szczerbinka
9 – Zastawka
10 – Wyciąg
11 – Iglica
12 – Prowadnica iglicy
13 – Sprężyna powrotna iglicy
14 – Sprężyna iglicy
15 – Tulejka iglicy
16 – Żerdź
17 – Sprężyna powrotna
18 – Szyna spustowa
19 – Korpus spustu
20 –15 Język spustowy
21 – Oś szyny spustowej
22 – Sprężyna spustu
23 – Ustalacz osi głównej
24 – Sprężyna ustala cza
25 – Oś główna
26 – Oś spustu
27 – Wkładka sterująca
28 – Kołek walc. H2x8-A
29 – Zaczep zamka
30 – Sprężyna zaczepu
31 – Wkładka tylna
32 – Sprężyna szyny spustowej
33 – Oś wkładki tylnej
34 – Pudełko magazynka
35 – Donośnik
36 – Sprężyna magazynka
37 – Denko magazynka
38 – Nakładka lewa
39 – Nakładka prawa
40 – Szkielet uzbrojony
41 – Zatrzask
42 – Sworzeń
43 – Sprężyna zatrzasku magazynka
44 – Trzpień
45 – Zaślepka
46 – Ucho
47 – Nakrętka M3,5-8-I


Części i zespoły pistoletu WIST 94L
1 – Lufa
2 – Zamek
3 – Wskaźnik naboju
4 – Sprężyna wskaźnika naboju
5 – Wkrętka
6 – Sprężyna blokady
7 – Blokada iglicy
8 – Szczerbinka
9 – Zastawka
10 – Wyciąg
11 – Iglica
12 – Prowadnica iglicy
13 – Sprężyna powrotna iglicy
14 – Sprężyna iglicy
15 – Tulejka iglicy
16 – Żerdź
17 – Sprężyna powrotna
18 – Szyna spustowa
19 – Korpus spustu
20 – Język spustowy
21 – Oś szyny spustowej
22 – Sprężyna spustu
23 – Ustalacz osi głównej
24 – Sprężyna ustala cza
25 – Oś główna
26 – Oś spustu
27 – Wkładka sterująca
28 – Kołek walc. H2x8-A
29 – Zaczep zamka
30 – Sprężyna zaczepu
31 – Wkładka tylna
32 – Sprężyna szyny spustowej
33 – Oś wkładki tylnej
34 – Pudełko magazynka
35 – Donośnik
36 – Sprężyna magazynka
37 – Denko magazynka
39 – Nakładka prawa
41 – Zatrzask
42 – Sworzeń
43 – Sprężyna zatrzasku magazynka
44 – Trzpień
45 – Zaślepka
46 – Ucho
47 – Nakrętka M3,5-8-I
50 – Szkielet uzbrojony laserowy
51 – Zaślepka
52 – Płytka drukowana
53 – Przełącz. klawisz. 12x12 Altronix Japan
54 – Klips
55 – Baterie zasilające (np. Energizer LR61 1,5V)
56 – Sprężyna
57 – Nakładka lewa
58 – Moduł laserowy ML-9-PREX.
59 – Korek
60 – Okular
61 – Wkręt docisk. M3x9
62 – Styk

Bibliografia:

9mm pistolety wojskowe BUDOWA I UŻYTKOWANIE WIST 94 i WIST 94L – instrukcja użytkowania.
http://www.militech.sownet.pl/plxxi/xxi_nowo.html
http://www.militarium.net/viewart.php?aid=63