W celu przeprowadzenia i ułatwienia rekrutacji skonstruowaliśmy specjalny arkusz osobowy, który należy pobrać, uzupełnić i odesłać drogą elektroniczną na nasz adres mailowy – rekrutacja.js2010@gmail.com. W przypadku wybrania tego sposobu należy pozostawić wolne miejsca na podpis kandydata – zostaną uzupełnione w czasie zbiórki na pierwszych zajęciach nowego naboru do JS 2010 Lublin.

Istnieje także możliwość pobrania arkusza osobowego, jego wydrukowania, złożenia na nim własnego podpisu i dostarczenia go w wydrukowanej formie na zbiórkę nowego naboru do JS 2010 Lublin. W takim przypadku również prosimy o potwierdzenie mailowe uczestnictwa danej osoby w pierwszych zajęciach.

Pierwsze zajęcia nowego naboru odbędą się 22.04.2017, o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia zbiórki zostaniesz powiadomiony/a drogą mailową, więc prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail w formularzu. Dodatkowo informacje te zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz fanpage.

Pobierz kwestionariusz dla kandydatów na strzelców – ankieta kwalifikacyjna.

Pobierz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda.

Podobne Posty