Ten rok strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2010 Lublin im. płk. Emila Czaplińskiego rozpoczęli od okręgowego szkolenia – Obrona Terytorialna w działaniach przeciwpartyzanckich, które odbyło się w dniach 13-15.01.2017 roku w Komarowie. Zakres szkolenia obejmował głównie zagadnienia z rozpoznania oraz medycyny pola walki. Ponad to uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności praktycznez zakresu organizacji i pracy na punkcie kontrolnym.

Głównym zadaniem jakie otrzymali strzelcy z lubelskiej jednostki w czasie szkolenia to zabezpieczenie medyczne w postaci instruktorów oraz pojazdu ewakuacji medycznej (karetki). Podczas ćwiczeń i pokazów prowadzili oni działania ratownicze na miejscu zdarzenia oraz wykonywali ewakuację medyczną.

Lubelscy strzelcy tworzyli również jedną z drużyn rozpoznania. O profesjonalizmie i wysokim poziomie wyszkolenia niech świadczy to, że w czasie najważniejszego i zgrywającego ćwiczenia warsztatów – Obrona Terytorialna w działaniach przeciwpartyzanckich objęli dowodzenie nad jednym z dwóch plutonów.

Serdeczne podziękowania kierujemy do władz lokalnych, Straży Granicznej, organizatorów szkolenia, kadrze dowódczej jak i instruktorskiej oraz uczestnikom za udział w szkoleniu. A zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane w procesie szkolenia członków naszej Jednostki.

Podobne Posty