Warunki rekrutacji

Do rekrutacji możesz podejść jeżeli:

  • Jesteś obywatelem Polski
  • Ukończyłeś 15 lat
  • Nie byłeś karany za przestępstwa umyślne
  • Jesteś zdolny do wykonywania ćwiczeń fizycznych

Jeżeli chcesz dołączyć do nas jako kandydat na strzelca, wypełnij formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w tej zakładce. Zapoznaj się wcześniej z informacjami o szkoleniu unitarnym, które będziesz musiał ukończyć zanim złożysz Przyrzeczenie Strzeleckie.

Na pierwszych zajęciach zapoznasz się ze swoim dowódcą, pod którego rozkazami przejdziesz szkolenie unitarne – będzie on Twoim najważniejszym instruktorem i bezpośrednim przełożonym.

Na pierwsze zajęcia zabierz ze sobą:

  • Zgodę od rodziców (jeżeli jesteś niepełnoletni/niepełnoletnia)
  • Notes i ołówek/długopis
  • Jedzenie i picie na czas zajęć
  • Ubranie na zmianę

Umundurowaniem obowiązującym kandydatów na strzelców jest mundur polowy w kamuflażu Flecktarn (bluza i spodnie, bez flag)

Zostaniesz powiadomiony/powiadomiona o pierwszych zajęciach drogą mailową, więc prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail w formularzu. Na pierwszych zajęciach potwierdzisz prawdziwość danych zawartych w formularzu elektronicznym i rozpoczniesz szkolenie unitarne, które pozwoli Ci zostać strzelcem

W celu przeprowadzenia i ułatwienia rekrutacji skonstruowaliśmy specjalny arkusz osobowy, który należy pobrać, uzupełnić i odesłać drogą elektroniczną na nasz adres mailowy – rekrutacja.js2010@gmail.com. W przypadku wybrania tego sposobu należy pozostawić wolne miejsca na podpis kandydata – zostaną uzupełnione w czasie zbiórki na pierwszych zajęciach nowego naboru do JS 2010 Lublin.

Istnieje także możliwość pobrania arkusza osobowego, jego wydrukowania, złożenia na nim własnego podpisu i dostarczenia go w wydrukowanej formie na zbiórkę nowego naboru do JS 2010 Lublin. W takim przypadku również prosimy o potwierdzenie mailowe uczestnictwa danej osoby w pierwszych zajęciach.

Pierwsze zajęcia nowego naboru odbędą się 22.04.2017, o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia zbiórki zostaniesz powiadomiony/a drogą mailową, więc prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail w formularzu. Dodatkowo informacje te zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz fanpage.

Pobierz kwestionariusz dla kandydatów na strzelców – ankieta kwalifikacyjna.

Pobierz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda.