Szkolenie Unitarne

Szkolenie unitarne to oczywiście pierwszy etap szkolenia strzelca. Odbywa się w plutonie szkolnym, do którego trafiają kandydaci z rekrutacji. W plutonie szkolnym rolę instruktorów pełnią rotacyjnie d-cy i doświadczeni strzelcy z innych poddziałów. W JS 2010 Lublin szkolenie unitarne trwa około 6 miesięcy i obejmuje przede wszystkim:

  • Podstawy taktyki – dyscyplina i zachowanie pojedynczego żołnierza – podstawowe sytuacje, znaki taktyczne, szyki taktyczne: tereny leśne oraz zurbanizowane.
  • Rozwój fizyczny – ćwiczenia ogólnorozwojowe, marsze kondycyjne
  • Podstawy walki wręcz – Podstawowe techniki systemu COMBAT 56 oraz Krav Maga
  • Podstawy topografii – kompas, pojęcie azymutu, mapa – znaki topograficzne, typy map
  • Podstawowe szkolenie bronioznawcze i strzeleckie – budowa i działanie kbk AK/AKMS, podstawowe pozycje strzeleckie, strzelanie klasyczne z kbks i kbk AK/AKMS oraz strzelania dynamiczne z broni pneumatycznej.
  • Podstawowe techniki przemieszczania w trudnym terenie – zapoznawcze szkolenie wspinaczkowe, zjazd linowy, mosty linowe, przeprawy
  • Podstawy survivalu – ognisko, budowa schronień, zachowanie w bazie i w czasie jej budowy, podstawy pozyskiwania żywności – staż survivalowy – min. 2 noce w lesie.
  • Musztra i regulaminy – omówienie regulaminów, podstawy musztry osobistej i grupowej
  • ZS „Strzelec” OSW – historia, tradycje, obyczajowość, struktury
  • Elementy integracyjne – ogniska, gry taktyczne, imprezy.