Jednostka Strzelecka 2010 Lublin im. płk. Emila Czaplińskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej  zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. Jeśli chcesz do nas dołączyć i przeżyć prawdziwą przygodę, wystarczy że się z nami skontaktujesz i wyrazisz chęć przystąpienia do JS-2010 Lublin.

wyjdź z domu

Wyjdź z domu

Jeśli wyzwania to ważna część Twojego życia, w takim razie jesteśmy tym czego szukasz. Pragniesz związać swe życie z mundurem, jesteśmy miejscem gdzie warto zacząć. Jednostka Strzelecka 2010 Lublin, jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji pozarządowej: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, ściśle współpracujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wyjdź z domu zostań STRZELCEM!!!

https://www.youtube.com/watch?v=sfhe9DdiDEk

Jeśli marzysz i chcesz:
– zostać żołnierzem, funkcjonariuszem Policji lub Straży Granicznej
– przygotować się do służby maksymalnie aktywnie,
– nauczyć się dyscypliny, porządku, odpowiedzialności,
– prowadzić działania w trudnych warunkach terenowych,
– wzmocnić wytrzymałość fizyczną i psychiczną,
– zrozumieć zasady pracy i taktykę działań służb mundurowych
– ocenić a następnie rozwinąć swoje możliwości, podczas testów sprawnościowych podobnych do egzaminów do służby w wojsku i policji
– poznać sprzęt wojskowy od pistoletu po transportery opancerzone
– ukończyć jeden z wielu kursów specjalistycznych (wspinaczka, nurkowanie, skoki spadochronowe, pierwsza pomoc czy też walka w mieście)
– poczuć się niezastąpioną częścią grupy takich samych zapaleńców jak Ty …

wyjdź z domu

Co cię czeka – jeśli wytrwasz!!!

Etap I – SZKOLENIE UNITARNE

Szkolenie unitarne to pierwszy i nieodzowny etap szkolenia przyszłego strzelca. Odbywa się w plutonie szkolnym, do którego trafiają kandydaci z rekrutacji. W plutonie szkolnym rolę instruktorów pełnią rotacyjnie d-cy i doświadczeni strzelcy z innych poddziałów. W JS 2010 szkolenie unitarne trwa od 3 do 9 m-cy (w zależności od poziomu startowego i postępów grupy)i obejmuje przede wszystkim:

– Podstawy taktyki – dyscyplina i zachowanie na polu walki – podstawowe sytuacje, znaki taktyczne, podstawowe szyki taktyczne w terenie leśnym oraz zurbanizowanym.
– Rozwój fizyczny – zadbamy o twoją sprawność, ćwiczenia ogólnorozwojowe, marsze kondycyjne 20, 40, 60km…
– Podstawy walki wręcz – pierwsze miesiące kursu w/w opartego na systemach COMBAT 56.
– Podstawy topografii – kompas, pojęcie azymutu, mapa – znaki topograficzne, typy map.
– Podstawowe szkolenie z bronioznawstwa i strzelectwa – budowa i działanie kbk AK/AKMS, podstawowe postawy strzeleckie, strzelanie klasyczne z kbks i kbk AK/AKMS.
– Podstawowe techniki przemieszczania w trudnym terenie – zapoznawcze szkolenie wspinaczkowe, zjazd linowy, mosty linowe, przeprawy
– Podstawy survivalu – rozpalanie ognisk i ich rodzaje, budowa schronień, podstawy pozyskiwania żywności i uzdatniania wody – staż survivalowy – min. 3 noce w lesie.
– Musztra i regulaminy – omówienie regulaminów, podstawy musztry indywidualnej i grupowej
– ZS „Strzelec” OSW – historia, tradycje Związku Strzeleckiego, struktury
– Elementy integracyjne – ogniska, gry, imprezy.

wyjdź z domu

Etap II – SZKOLENIE OGÓLNOSTRZELECKIE

Do Plutonu Strzeleckiego kierowane są wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie unitarne i złożyły Przyrzeczenie Strzeleckie. Każdy strzelec na pierwszy okres szkolenia trafia pod bezpośrednią opiekę starszego kolegi, który pełni funkcję jego partnera i przełożonego. Szkolenie to obejmuje:

– Taktyka – działania wykonywane przez Pluton Strzelecki, zasady dowodzenia do poziomu d-cy drużyny. Teren leśny i miasto.
– Topografia – mapy, podstawowe zastosowanie azymutu, sporządzanie szkiców i planów
– Szkolenie strzeleckie – Strzelania dynamiczne z kbk AK/AKMS, broni krótkiej, budowa oraz jej działanie.
– Znajomość sprzętu i wyposażenia – wyposażenie osobiste, drużyny i plutonu.
– Techniki saperskie i minerskie – dostępne typy min, wybór miejsc do minowania.
– Military Survival – typy ukryć i schronień, budowa bazy – wybór miejsca, maskowanie. Techniki ratunkowe. Staż survivalowy – min 6 nocy w tym 2 na śniegu, 1 samotna noc w warunkach zimowych.
– Szkolenie medyczne – zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników i instruktorów.
– Walka wręcz – doskonalenie umiejętności – walka z uzbrojonym przeciwnikiem, walka z 2 przeciwnikami.
– Szkolenie fizyczne – udział w zawodach sportowo-obronnych oraz strzeleckich.

wyjdź z domu

Etap III – SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Szkolenia te realizowane są we współpracy z Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami.

 

Podobne Posty